Първа консултация и протокол на срещите

Първа консултация и протокол на срещите Първата консултация при нас е ориентировъчен клиничен преглед, при които специалистът се ориентира за наличната деформация, прави подробен клиничен оглед и назначава различни рентгенови снимки.

На втората визита се взимат отпечатъци и се правят фотоснимки. Всички материали се изследват за установяване на окончателната диагнозата.

Третата визита представлява разговор, на който ортодонтът представя пред пациента и/или неговите родители диагнозата, плана на лечение, апаратурата, прогнозата за изхода от лечението и евентуалните срокове на лечение. Тогава пациентът може да зададе всичките си въпроси и да вземе решение за лечение. Обсъжда се финансовият план.

По-нататък се записва час, на който фактически започва лечението – поставяне на апаратурата (подвижна или фиксирана).